Bảng cá nhân

 

Pub ID

Điểm

Gọi tên em trong đêm

10

lạy chúa

20

ú òa

90

 

Bảng đội nhóm

 

Tên nhóm

Điểm

chym

1000

ku

101000

royal 💔

10010201